Açık Pozisyonlarımız Sizi Bekliyor.

En değerli sermayemiz değerlerimiz.

İşletme değerlerini benimseyen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve gelişmeye istekli, verimliliği esas alan, sistem odaklı yaklaşımı olan, yüksek performansı sürdürülebilecek çalışanları şirketimize kazandırmayı hedefleriz.

İşe alım sırasında ve sonrasında; iş ve çalışma hürriyetinin ihlali sayılabilecek, ayrımcılık içeren,  kötü muamele, yıldırma ve benzeri davranışlarda bulunmayacağımızı taahhüt ederiz. 


Her iş müracaatı mutlaka kayıt altına alınarak kabul edilmektedir.


İş müracaatları değerlendirilirken kesinlikle ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet, akrabalık, arkadaşlık, politik düşünce, medeni durum, yaş, bedensel engel, herhangi bir birliğe üyelik konusunda ayrımcılık yapılmayacaktır.


Kötü söz ve eylem, cinsel ve tensel taciz, küfür, aşağılayıcı hareketler, alay, saygısızlık ve yıldırıcı hiçbir davranışta bulunulamaz. Çalışanlara ve işe alınacaklara, taciz ve zorbalığı önleme politikası uygulanacaktır.


Çocuk işçi kesinlikle işe alınamaz ve çalıştırılamaz. Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi politikası uygulanacaktır. Çocuk ve genç işçi ailesiyle bağlayıcı şartlar içeren özel sözleşme yaparak çocuk ve genç işçi çalıştırmak yasaktır.


İşe alınan personel ile işe başlamadan kesinlikle sözleşme yapılarak, onayı alınıp, bir nüshası kendisine verilecektir. Sözleşmeye zorla çalıştırma sayılabilecek şartlar konulamaz. Sözleşmede ceza içeren maddeler olamaz.


İşe alımda kadınlardan kesinlikle hamilelik testi istenmeyecek ve bu konuda kendisine hiçbir soru sorulmayacaktır.


Gülle Tekstil yönetimi olarak, politikamızın uygulanması için gerekli sistemleri kurup, uygulayıp, iyileştirmek adına tüm gereklilikleri yapacağız. 


Yönetimimizce belirlenmiş tüm politika ve prosedürlerin tüm çalışanlarımız tarafından bilinmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini eğitim planı çerçevesinde organize edeceğiz. Çalışanlarımızın tüm yasal haklarını uygulamayı şirket yönetimi olarak taahhüt ediyoruz.