Firmanın insan kaynaklarına yaklaşımının temel amacı hem firma verimliliğinin artırılması hem de çalışanların ihtiyaçlarının temin edilmesi temelinde esas ilkeleri şöyle özetleyebiliriz ;

  • Kalite ve verimliliği daha yüksek noktalara ulaştırmak ve çalışanların bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek amacıyla , çalışanlara kişisel gelişim programlarına uygun olacak şekilde eğitim ve geliştirme programları uygulamak.
  • Göreve yeni başlayan personelin hak ve sorumluluklarının bildirilmesi , kalite , üretim akışı , çevre politikası konuları hakkında oryantasyon eğitimi verdirmek.
  • Çalışanların becerilerini en iyi seviyede kullanabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmak.
  • Çalışanların yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuar ve konferanslara katılımları sağlamak.
  • Çalışanlara ilgili konularda duyurular yapılması , görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine imkan sağlamak.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği,  fırsat eşitliği ile kariyer planlamasında kadın çalışanın istihdamının yükseltilmesi desteklenmektedir.