Yeşil fabrika anlayışı doğrultusunda üretim yapmayı; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine örnek olmayı ve toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi kendine hedef olarak belirlemiş ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan firmamız;

  • Kirliliği önlenmek, doğal kaynakları daha az tüketmek ve çevre üzerindeki olası etkilerimizi en aza indirgemek için uygun teknolojileri kullanmayı,
  • Tüm üretim faaliyetlerinin çevre boyutlarını değerlendirerek proaktif önlemler almayı ve doğaya dost alternatif çalışmalar yaparak üretim yapmayı,
  • Sürdürülebilir çevre için sivil toplum kuruluşlarının ilgili çalışmalarına katkıda bulunmayı ve desteklemeyi,
  • İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre konusunda yasal, uluslararası mevzuatlar ile firmamızın tedarikçisi olduğu müşteri ve müşteri gruplarının şart ve beklentilerini karşılamak için dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak sürekli iyileştirmeyi,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel sorumluluklarımıza uygun olarak stratejik hedeflerimizi ve performansımızı sürekli gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi, çalışanlarımızın bu konudaki sorumlulukları hakkında farkındalığını sağlamayı

taahhüt eder.