Tedarik zinciri performansını değerlendiren ve sürekli iyileştirmeyi öz denetleme aracı olarak işleten sıfır atık
ZDHC Gateway ve HIGG Index
portallarına 
aktif üyeliğimiz bulunmaktadır.