Gülle Tekstil boyahane işletmesi 2017’de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE Merkezi resmi belgesini almıştır. Gülle Tekstil boyahane işletmesi olarak yeni teknoloji, bilgi ve kabiliyet oluşturmak, ülke ekonomisine bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler ile katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir üretim ile sektörde lider ve öncü olmak, bilim ve sanayi işbirliğini destekleyerek ülkemizin ar-ge seviyesinin yükselmesine hizmet amaçlanmaktadır.

AR-GE Merkezimizde yüksek lisans programını tamamlamış, lisans üstü ve doktora programına devam eden ve temel bilimler mezunu olan kişilere iş imkanları yaratılarak ürün geliştirme, üretim ve sanayide ticarileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Sanayide yenilikçi ulusal ve uluslararası projeleri, endüstrileştirerek üretime geçirirken kendi sanayi uzmanlığımız yanında yetkin akademisyenler ile üniversite işbirliği yaparak nitelikli çalışmalar teşvik edilmektedir.