Gülle Tekstil iplik işletmeleri  2018’de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Tasarım Merkezi resmi olma hakkını kazanmıştır. Gülle Tekstil iplik işletmesi olarak yeni teknoloji, bilgi ve kabiliyet oluşturmak, ülke ekonomisine bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler ile katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir üretim ile sektörde lider ve öncü olmak, bilim ve sanayi işbirliğini destekleyerek ülkemizin tasarım konusunda yaratıcı fikirlerin öne çıkmasını desteklemektedir.