İnsan Kaynakları Politikamız

Gülle Entegre Tekstil İşletmeleri AŞ, her zaman çalışanlarına değer veren, ortak bir kurum kültürüne, değerlerlerine ve amaçlarına sıkı sıkıya bağlı, yenilikçi, değişime açık, çevik, insana ve çevreye saygılı bir kurum olmuştur. Sürekli gelişmeyi destekler, birlikte hareket eder, farklı ve yenilikçi bakış açılarıyla geleceğe yatırım yapar. Çağın gerekliliklerine hızla uyum sağlayarak çevik hamlelerle hareket eder. İlkelerinden ve yüksek standartlardaki kalite anlayışından ödün vermeden, dünya standartlarında üretim yapar. Temel insan kaynakları yaklaşımı firma verimliliğini artırırken çalışanların ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılamak üzerine kuruludur. 

Başta bireye saygı, iş etiği temelli bireysel sorumluluk, emeğin gücüne inanmak, katılımcı ve çözüm odaklı çalışan ruhu, insan kaynağının sürekli gelişimi, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı gibi değerler  insan kaynakları politikasının temellerini oluşturur. 


Gelişimi, Yeniliği ve Çalışanlarımızı Destekliyoruz. 

Kalite ve verimliliği sürekli artırmak ve çalışanların bilgi ve beceri düzeyini geliştirmek için eğitim ve geliştirme programları uygulanır.

Göreve yeni başlayan personelin hak ve sorumlulukları bildirilir, kalite, üretim akışı ve çevre politikaları konuları hakkında oryantasyon eğitimleri verilir.

Çalışanların becerilerini en iyi şekilde kullanabilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulur.

Çalışanların yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuar ve konferanslara katılımları sağlanır.

Çalışanlara ilgili konularda güncel duyurular yapılır, görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine imkan sağlanır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği sağlanarak kadınların istihdamdaki rollerinin artması sağlanır.