Kalitemizi Belgeleyen Sertifikalar ve Üyeliklerimiz

İşimiz, işimizi en iyi ve en doğru şekilde yapmak.

2017’de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE Merkezi Resmi Belgesi’ni alan Gülle Tekstil Boyahane İşletmesi olarak yeni teknolojileri ve en güncel bilgileri kullanmaktayız. Nitelikli iş gücümüz, bilimsel ve teknik faaliyetlerimizle ülke ekonomimize ve sektörümüze katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Sürdürülebilir üretim anlayışı ile sektörümüzde lider ve öncü olmayı, bilim ve sanayi alanında işbirlikleri yaparak ülkemizin Ar-Ge seviyesinin yükselmesine katkıda bunumayı hedefliyoruz.

Ar-Ge Faaliyetlerimizin Temel Hedefleri:

  • Üretimde yüksek verimlilik sağlamak,  
  • Üretim problemlerine yönelik çözümler üretmek, 
  • Yeni ve geliştirilmiş elyaf türleri ile yeni işlemler geliştirerek fark yaratmak.

Ar-Ge merkezimizde yüksek lisans programını tamamlamış, lisans üstü ve doktora programına devam eden ve temel bilimler mezunu olan adaylara iş imkanları yaratıyoruz.  Ürün geliştirme, üretim ve sanayide ticarileştirme faaliyetlerini bünyemizde gerçekleştiriyoruz. 

Sanayide yenilikçi ulusal ve uluslararası projeleri destekliyor, yetkin akademisyenler ile üniversite işbirlikleri yaparak nitelikli çalışmalara katkıda bulunuyoruz. 

ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulama:

Su ayak izi kavramı, kuruluşların ürün, hizmet ve süreçlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca tükettikleri temiz su miktarını ifade etmektedir. Su yönetimi tutarlı bir değerlendirme yöntemi gerektirir. ISO 14046, su ayak izi sonuçlarını doğrulayacak su ayak izi standardıdır. Su ayak izi çalışması ile boyahane fabrikasının buharlaşma da dahil olmak üzere ürün üretim süreçlerinde kullanılan temiz su miktarının doğru ölçümünü hedeflemiştir. ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı uluslararası bir standarttır.

ISO 50001

ISO 50001: Uluslararası Standartlar Teşkilatının yayınlamış olduğu, ISO 50001 kodlaması ile adlandırdığı, 2011 yılında ilk defa yayınlanan ve 2018 yılında güncellenen uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. ISO 50001:2018 Belgesi/ Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar. Enerji Yönetim Sistemi standardının amacı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Standard, kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.

ZDHC Gateway

ZDHC Ağ Geçidi, tekstil markalarının ve tedarikçilerinin daha ekolojik seçimler yapmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuş daha güvenli kimyasalların bir veri tabanıdır. ZDHC (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı) Geçidi, şu anda Amsterdam’da kurulmuş bir tüzel kişilik olan ZDHC Vakfı tarafından ZDHC Programı’nın uygulanmasını teşvik etmek ve denetlemek için yaratılan varlıklardan biridir. Programın amacı, tüm moda endüstrisini çevreye sıfır zararlı kimyasal boşaltımına taşımaktır. Bugün bir tekstil kimyasalının sürdürülebilir özelliklerini değerlendirmek için önde gelen referans noktalarından biri haline gelmiştir. 15.11.2017 tarihinden itibaren üyeliğimiz devam etmektedir.

Higg Index

Sürdürülebilir Kıyafet Koalisyonu ( SAC) tarafından geliştirilen Higg İndeksi, sürdürülebilirlik yolculuğunun her aşamasında markaların, tesislerin ve ürünün sürdürülebilirlik performansını doğru bir şekilde ölçmesini ve puanlamasını sağlayan bir araç takımıdır. Higg Endeksi, fabrika işçilerinin ve çevrenin refahını koruyacak anlamlı iyileştirmeler yapma konusunda güç veren bütünsel bir genel bakış sunar. Dünya üzerinde üretim tesislerinin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik etkilerini ölçer. 03.04.2018 tarihinden itibaren üyeliğimiz yıllık olarak yenilerek devam etmekte ve tedarikçilerimiz ile sürdürülebilirlik etkilerimizi paylaşım yapmaktayız.

GRS (Global Recycle Standard)

Gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal sınırlamalar ile geri dönüştürülmüş içeriğin üçüncü taraf sertifikasyon gerekliliklerini belirleyen uluslararası, gönüllülük esasına dayalı ürün standardıdır. Global Recycle Standard, en az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır.

OCS (Organic Content Standard)

Amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır. OCS son üründe organik materyal miktarını ve varlığını doğrular. Akredite üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından ürünlerde organik materyal içerik iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bağımsız değerlendirme ve doğrulamasına izin verir. Şu an geçerli versiyon 3.0’dır.

GOTS (Global Organik Tekstil Standardı)

Bu standart en az 70%’i sertifikalı organik doğal elyaftan üretilmiş tüm tekstil ürünlerinin üretimini, işlenmesini, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, ticaretini ve dağıtımını kapsamaktadır. Nihai ürünler, elyaf ürünler ile sınırlı olmamak şartıyla, iplik, kumaş, giysiler, moda tekstil aksesuarları (taşınan ya da giyilen), tekstil oyuncakları, ev tekstili, yatak ve yatak ürünleri ve aynı zamanda tekstil kişisel bakım ürünlerini içerebilir. Şu an geçerli versiyon 6.0’dır.

BCI (Better Cotton Initiative)

Geleceğimizi daha güvenli bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Suyu daha etkin kullanımını destekleyen, toprak sağlığına önem veren, doğal yaşamı koruyan, insana yakışan iş uygulamalarını öne çıkaran, dünyanın en büyük pamuk sürdürülebilirlik programıdır.

ISO 14064

Sera gazı emisyonları izleme, raporlama ve doğrulama faaliyetleri 2016 yılından beri devam etmekte olup enerji verimliliğini sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme denetimimiz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. ISO 14064 Karbon Ayakizi standardına göre raporlama ve doğrulama çalışmalarımız devam etmektedir.

Standart by Oeko-Tex

STANDARD 100, hammadde, ara ürün ve nihai tekstil ürünleri üretiminin her kademesinde ve aksesuarlar için dünya çapında standartlaştırılmış, bağımsız bir test ve sertifikasyon sistemidir. Sadece zararlı maddelere karşı test edilmiş nihai ürünler STANDARD 100 etiketi ile piyasada satışa sunulabilir. STANDARD 100 uyarınca zararlı madde testleri önemli yasal düzenlemeleri, yasal olarak henüz düzenlenmemiş olsa da sağlık açısından riskli çok sayıda kimyasalı ve ayrıca sağlık hizmetleri ile ilgili farklı parametreleri dikkate alır. Nihai tüketiciye STANDARD 100 kriterleri uyarınca test edilmiş, sağlığa zararlı olmayan ürünler için güvenilir, üreticiden bağımsız bir ürün etiketi sunmak ve böylece tekstil ürünlerinde zararlı maddelere karşı etkili bir tüketici korumasına katkıda bulunur. Tekstil zincirindeki şirketlere, hedefledikleri insan-ekolojik ürün güvenliğini sağlama konusunda bilimsel temele dayanan bir kriter kataloğu ve tarafsız laboratuvar testleri ile destek verir. STANDARD 100, müşterilerine ürün güvenliği sunmak isteyen üreticiler ve perakendeciler için teslimat ilişkilerinin kolaylaştırılmasını ve hızlandırılmasını sağlar. Böylelikle aynı zamanda ithalatçılar, perakendeciler ve üreticiler için yasal uygunluk elde edilir.

Gülle Tekstil sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için; Küresel Sürdürülebilirlik İlkelerine bağlı kalarak,  ülkemizin dünya tekstil sektöründe tercih edilmesini arttırmayı vizyonu olarak belirlemiştir.

Bu doğrultuda;

En kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler üreterek müşteri  memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamayı,
Kalite anlayışından ödün vermeden işleri bir kerede doğru ve zamanında yapmayı,
Stratejilerimiz doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını uygulanabilir kılarak,
güncel ulusal – uluslararası standartlara, yasal mevzuat çerçevesinde uyarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
Sürekli iyileştirmek için yeni teknolojileri, kalite tekniklerini araştırmayı,
iş süreçlerine yenilikleri hızlı ve etkili biçimde uyarlamayı,
Ülke ekonomisinin can damarı olan tekstil sanayinin gelişmesine öncülük etmeyi

taahhüt eder.

Bu doğrultuda;

Yeşil fabrika anlayışı doğrultusunda üretim yapmayı; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine örnek olmayı ve toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmek bilincinde olan firmamız;

Kirliliği önlenmek, doğal kaynakları daha az tüketmek ve çevre üzerindeki olası etkilerimizi en aza indirgemek için uygun teknolojileri kullanmayı,

Tüm üretim faaliyetlerinin çevre boyutlarını değerlendirerek proaktif önlemler almayı ve doğaya dost alternatif çalışmalar yaparak üretim yapmayı,

Sürdürülebilir çevre için sivil toplum kuruluşlarının ilgili çalışmalarına katkıda bulunmayı ve desteklemeyi,

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre konusunda yasal, uluslararası mevzuatlar ile firmamızın tedarikçisi olduğu müşteri ve müşteri gruplarının şart ve beklentilerini karşılamak için dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak sürekli iyileştirmeyi,

Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmak için önlemler alarak fırsatlara dönüştürmeyi,

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütmeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel sorumluluklarımıza uygun olarak stratejik hedeflerimizi ve performansımızı sürekli gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi, çalışanlarımızın bu konudaki sorumlulukları hakkında farkındalığını sağlamayı
taahhüt eder.

Genel Merkez

Tel: +90 (212) 422-1281 (pbx)
Fax: +90 (212) 422-1274

İPLİK TESİSİ

Tel: +90 (282) 655-5424
Fax: +90 (282) 655-5790

BOYA VE TERBİYE TESİSİ

Tel: +90 (282) 655-5061
Fax: +90 (282) 655-5431