Açık Pozisyonlarımız Sizi Bekliyor.

En değerli sermayemiz değerlerimiz.

İşletme değerlerini benimseyen, şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve gelişmeye istekli, verimliliği esas alan, sistem odaklı yaklaşımı olan, yüksek performansı sürdürülebilecek çalışanları şirketimize kazandırmayı hedefleriz.

İşe alım sırasında ve sonrasında; iş ve çalışma hürriyetinin ihlali sayılabilecek, ayrımcılık içeren,  kötü muamele, yıldırma ve benzeri davranışlarda bulunmayacağımızı taahhüt ederiz. 


Her iş müracaatı mutlaka kayıt altına alınarak kabul edilmektedir.


Discrimination will not be made with respect to race, religion, language, sect, gender, kinship, friendship, political opinion, marital status, age, physical disability, membership to any union, while evaluating job applications.


Kötü söz ve eylem, cinsel ve tensel taciz, küfür, aşağılayıcı hareketler, alay, saygısızlık ve yıldırıcı hiçbir davranışta bulunulamaz. Çalışanlara ve işe alınacaklara, taciz ve zorbalığı önleme politikası uygulanacaktır.


Çocuk işçi kesinlikle işe alınamaz ve çalıştırılamaz. Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi politikası uygulanacaktır. Çocuk ve genç işçi ailesiyle bağlayıcı şartlar içeren özel sözleşme yaparak çocuk ve genç işçi çalıştırmak yasaktır.


A contract will be signed with the recruited personnel before s/he starts working, his/her approval will be obtained and a copy will be given to him/her. Conditions that can be regarded as forced labor cannot be included in the contract. The contract cannot contain articles that include penalty.


During recruitment, women will never be asked for a pregnancy test and no questions will be asked them about this matter.


Gülle Tekstil yönetimi olarak, politikamızın uygulanması için gerekli sistemleri kurup, uygulayıp, iyileştirmek adına tüm gereklilikleri yapacağız. 


Yönetimimizce belirlenmiş tüm politika ve prosedürlerin tüm çalışanlarımız tarafından bilinmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini eğitim planı çerçevesinde organize edeceğiz. Çalışanlarımızın tüm yasal haklarını uygulamayı şirket yönetimi olarak taahhüt ediyoruz.